KAKO NE BITI JUGOSLAVEN?

04/19/2017 Author 0

Nema budućnosti za državu i naciju koje su kontinuirano ispod nivoa svoje prošlosti. Stoga je uspjeh nacionalne revolucije najuže povezan sa zaboravom. [….]